ข่าวสาร

ข่าวสาร
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ได้มีการประกาศแก้ไขประมวลรัษฎากร ประเด็นหลักดังต่อไปนี้: 1. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับการเ...

Read More
International Accounting Standards Board seeks comments on proposed amendments to IAS 8

International Accounting Standards Board seeks comments...

27 March 2018 http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/international-accounting-standards-board-seeks-comments-on-proposed-amendments-to-ias-8/ ...

Read More
ASEAN Capital Market Regulator

ASEAN Capital Market Regulator

The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) welcomed the progress achieved by the ASEAN Green Bond Standards at its meeting today. Since its launch in No...

Read More
จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร? การเสียภาษีกรณี บริษัทจัดเลี้ยงปีใหม่ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง มีประเด็น ที่น่าสนใจทั้งการจัดเลี้ยง และการจับสลาก แจกขอ...

Read More
นักบัญชียุค 4.0

นักบัญชียุค 4.0

นักบัญชียุค 4.0 เมื่อเราพูดถึง “นักบัญชี” เรามักจะนึกถึงวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการกระทบตัวเลขต่าง ๆ ให้ตรงกับหลักฐานทางเอกสาร ที่มีเพื่อน...

Read More